Header Image
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.

3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4. Deelname aan het Fit2Ride programma is definitief na betalen van het verschuldigde bedrag.

5. Bij afmelding voor het Fit2Ride programma krijgt u geen geld terug maar krijgt u de mogelijkheid om de gemiste trainingen op een later tijdstip in te halen.

6. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL51RABO0322919800  ten name van CS Fysiotherapie te Valkenswaard .

Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

7. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

8. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 8 dagen aan ons te voldoen.

9. Indien wij niet binnen 8 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

10. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

11. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Top